Zvolte jazyk SK | EN | DE | RU

Vyberte si službu, ktorá najlepšie vyhovuje vaším potrebám

Železničná preprava

Železničná preprava

Nosným prvkom ponúkaných služieb je železničná preprava. Zákazníkovi ponúkame prepravu tovaru po euroázijských železniciach, vo vozňoch...

Cestná preprava

Cestná preprava

Poskytujeme medzinárodnú a vnútroštátnu prepravu zásielok v európskom priestore. Prostredníctvom dlhodobej a systematickej spolupráce...

Riečna a námorná preprava

Riečna a námorná preprava

Sieť riečnych a námorných prístavov poskytuje jedinečnú možnosť rozšírenia cieľových destinácií. Potenciál riečnej a námornej prepravy je...

Multimodálna preprava

Multimodálna preprava

Kombinácia rôznych druhov prepráv poskytuje širokú paletu logistických riešení v danom čase a priestore. Zužitkovanie dlhodobých skúseností, ako...

Intermodálna preprava

Intermodálna preprava

Použitie intermodálnych prepravných jednotiek bez potreby manuipulácie s ich obsahom je ideálny spôsob prepravy špecifických tovarov na dlhé...

Doplnkové služby

Doplnkové služby

V rámci zasielateľskej činnosti poskytujeme zákazníkom rôzne doplnkové služby. Považujeme ich za neoddeliteľnú súčasť komplexnosti ponúkaného...

LOKORAIL, a.s.

LOKORAIL, a.s.

Súkromný železničný dopravca v majoritnom vlastníctve BUDAMAR LOGISTICS, a.s., je silným a stabilným subjektom pôsobiacim na železničnom trhu...

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.

BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.

Operátor prekládkového terminálu v Čiernej nad Tisou poskytuje unikátnu technológiu na prekládku sypkých substrátov. Neobmedzenú prevádzku...