Zvolte jazyk SK | EN | DE | RU

Multimodálna preprava

  • sledovanie zásielok počas prepravy
  • poistenie zásielok
  • colno-deklaračné služby a zabezpečenie colného dlhu
  • komplexné zasielateľské poradenstvo
  • využitie kapacít prístavov Bratislava a Komárno
  • prekládka tovarov v riečnych a
    námorných prístavoch
  • skladovanie
  • kontrola kvality prepravovaného tovaru autorizovanými spoločnosťami

Kombinácia rôznych druhov prepráv poskytuje širokú paletu logistických riešení v danom čase a priestore. Zužitkovanie dlhodobých skúseností, ako i využitie našich kapacít a kapacít našich partnerov je zárukou optimálneho “door to door“ riešenia pre zákazníka. Našou výhodou je sídlo spoločnosti priamo v prístave Bratislava, ktorý poskytuje možnosť prekládky na trimodálnom terminále.

Kontaktujte nás
MULTIMODAL MALA 1.JPG MULTIMODAL MALA 2.JPG